Meditáció

Xiu Zhen Gong 俢真功 – A Valóság Művelésének Gyakorlata

A meditáció több dimenzióban definiálható fogalom. Megfogalmazása függ a különböző rendszerek módszereitől, az egyéni megértéstől, és a megvalósítás szintjétől. Kerüljük el a meditáció egyszerű, rövid megfogalmazását mások felé, hiszen az csak az éppen aktuális megértésünket mutathatja, ami nem biztos, hogy összhangban van környezetünkkel. A meditáció egyrészt módszerek sokaságát, másrészt belső tapasztalásainkat is jelenti. Ennek tanulmányozásakor látnunk kell a teljes rendszert, hogy a fejlődés során milyen eszközöket használunk a meditáció fogalma alatt.
Általánosságban a meditáció, mint módszer formáit aszerint kell megkülönböztetnünk, hogy milyen célt szolgálnak. A célok természete kettős, egyrészt a negatív tulajdonságok megszűntetése, másrészt pozitív tulajdonságok kifejlesztése lehet. Mindkettő a meditáció relatív, Ég Utáni természetét mutatja. A meditáció következő állapota - amely valójában nem egy következő szint, mivel ez az állapot mindig is jelen van -, túlmutat az Ég Utánin és az Ég Előttit fedi fel. Ez az önmagán túlmutató meditáció, amely mentes a negatív legyőzésének és a pozitív kifejlesztésének szándékától, pusztán abban a Létben időzik, amely áthatja a Létben megjelenő jelenségeket is. Ez a mód megmutatja számunkra a jelenségvilág keletkezésének folyamatát, a dolgokat irányító erőket, a Mingeket. A Létet irányító erők felismerése mögött a Nem Lét dimenzióit ismerhetjük fel, amely a meditáció módszereinek egy végső állapota. Ez a Xingek állapota, a Tér és Világosság minőségeinek felismerése, amelyben a Lét létesül. Ez mindennek a forrása. A Térben és a Világosságban időzve megszűnik az „én meditálok” hozzáállásunk, hiszen a meditáció itt már nem egy eszköz, egy út, mert a mindent átható Valóságot tapasztaljuk meg. Ekkor minden tettünk maga a meditáció, még akkor is, ha nem keresztbetett lábakkal, egyenes háttal ülünk. A teljes megvalósult mesterek tanítanak egy mindezek felett álló állapotról is, amely már a meditáció, mint módszer, teljes megszűnését jelenti, ami a Lét és Nem Lét kettőségének a feloldása, a Wu Ji.
Nézzük részletesen, mely módszereket kínálja a Teljes Valóság Iskola a fentiekre.

1. Elméket rendező meditációk
Ezek a módszerek koncentrációt és kontemplációt használnak. A legbonyolultabbak, mert elmei síkon dolgoznak, és az elmék köztudottan összetettek. Az érzékszerveken keresztül hatnak ránk és így befolyásolják:
1. a múltbeli karmikus tendenciáinkat,
2. a jelenlegi hajlamainkat,
3. a jövőbeli eseményeket.

Ez a mágia szintje, amely attól függően fekete vagy fehér, hogy felébresztjük-e a Lények iránti együttérzésünket, vagy csupán az utóbbival foglalkozunk.
Eszközei az érzékszerveken keresztül hatnak, ezért ennek megfelelően szinte mindent felhasznál. Mivel az érzékszervek a kapuink a világ felé, illetve rajtuk keresztül valósulnak meg a karmikus tendenciáink, ezért ezen a szinten rájuk hatunk. A Külső Szem Központunkat megfelelő ábrázolásokkal, szimbólumokkal alakítjuk; a Beszéd Központunkat megfelelő hangokkal, Szellemi Varázsigékkel (Mantrák); a Szagló Központunkat illatokkal; az Ízlelő Központunkat ízekkel és az Érintés Központunkat megfelelő testtartásokkal és mozdulatokkal; a Belső Szem Központunkat vizualizációkkal és a Tudatállapot Központunkat az Öt Haónk felébresztésével alakítjuk.
Ezek a módszerek a legváltozatosabbak. Vannak köztük általánosak, amit mindenki gyakorolhat és személyre szabottak, amit a tanítvány a Mesterétől kap. A személyes átadás oka az, hogy vannak olyan központjaink, amelyek nagyobb odafigyelést igényelnek, akár a bennük felhalmozódott negativitások megszűntetése miatt, vagy a bennük levő pozitív tulajdonságok előmozdítása miatt. Az előbbiek a tisztító módszerek, az utóbbiak a Tu Na, azaz  a világegyetemmel való kapcsolatunk helyreállításának módszerei.
Mindkét csoport gyakorlatai három alapképességeket feltételeznek. Ezek az Életerő felhalmozásának képessége, a teljes őszinteség és a koncentráció képessége. Ez megfeleltethető a Három Kincsünk ápolásának. Ha a Három Kincset nem tudjuk művelni egy alap szinten, akkor meditációnk alaptalan, szétszórt utazás lesz a lényegtelen gondolataink hátán. A Jing, Qi és Shen szempontjából nézve, egy meditáció a következőkből indul ki:

1. Jing – Ezen a szinten a testnek rendelkeznie kell annyi nyugodt és erős Életerővel, ami könnyedén tartja a testet egyenesen és szabadon áramoltatja a fej felé a szexuális központokban lévő energiát. Ez egy olyan többlet, ami stabil alapul szolgál az elmék szétszórni akaró hatása ellen. Tetterő és nyugalom együttese jellemzi. Ezt a szintet legtöbbször alapos pihenéssel, vagy Jingqi növelő gyakorlatokkal érhetjük el. Nélküle, főleg ha csukott szemmel gyakorlunk, a gondolataink ereje felül fog kerekedni Rajtunk és egy kusza világba jutunk.

Az Életerő felhalmozása
Ezt a folyamatot kínaiul Gu Jing-nek nevezik, ami az Életerőnk megóvására utal. A Jing-ünk testünk alapesszenciája, és mivel a testünk rendkívül összetett, ezért az Életerő megóvása szintén sok tudást igényel. Ahhoz, hogy elkezdhessük Tudatunk művelését, jelentősen vissza kell fognunk az Életerőnk pazarlását. Ha Jing-ünk kevés, akkor testünk legyengül, fáradtság majd betegségek jelennek meg. Mivel jelenleg azonosítjuk magunkat a testünkkel, ezért állapota teljesen befolyásolja Tudatunkat. Egy kimerült test hatása oly erős a Tudatra, hogy nem képes mást befogadni a saját problémáin kívül. Ahhoz, hogy meditálni tudjunk, kezdetben nem szükséges a teljes egészség, de az Életerőből a hétköznapi tevékenységekhez szükséges mennyiségnél többet kell felhalmoznunk. Ha vannak betegségek, de van többlet Jing-ünk, akkor a betegségek előbb-utóbb rendeződnek. Mivel más-más tendenciákkal születtünk, ezért egyénenként különböző oka lehet az Életerőnk kiáramlásának. Első lépésként meg kell tanulnunk, hogy hogyan őrizzük meg a Jinget általános szabályok betartásával. Ezek az előírások általános iránymutatók, melyek segítségével és saját életünk megvizsgálásával kiegészíthetők, esetleg ki is hagyhatók egyes részei. Kialakítunk egy olyan életformát, mely mentes a Jing pazarlásától, ám mégis nyitott a környezet változásaira. Kulcsszava a mértékletesség, melyet a Kan és a Li szabályzásán keresztül érhet el. A mértékletesség, nem minden körülmény között jelenti a kényelmes mértani középutat, mentesítve minket a szélsőséges feladatoktól. Az erős Yin, vagy erős Yang tevékenység nem káros, ha azt követően ellentétjében találunk megnyugvást. Ez megvalósítható időben egymás után, de szimultán is, a „kívül rugalmas, belül szilárd, illetve belül aktív kívül nyugodt” elvvel. Az ilyen dinamikus életvitel, a tudat természetének is megfelel.

Ko Hung szerint:
„Mindenben mérsékletesnek kell lenni.”

Az általános irányelvek:
a szexuális úton kiáramló Életerő megtartásának elsajátítása,
a helyes táplálkozás,
a harag és szomorúság elkerülése,
a szülőkkel való kapcsolat helyreállítása,
izmaink és ízületeink megerősítése,
gerincünk javítása és ápolása,
tevékenységeink hozzáigazítása a Hold mozgásához,
évszakok hatásainak figyelembe vétele,
megfelelő alvás kialakítása,
megfelelő tisztálkodás,
gyógynövények alkalmazása,
csontvelő tisztítása.

A fenti irányelvekhez tanácsokat találunk a Honlapon, ám ezeket ki kell egészítsük egyéni tudásunkkal és tapasztalatunkkal. Vannak tevékenységeink, amelyek nem sorolhatóak be a fenti területekbe, de lehet, hogy jelentősen csökkentik Életerőnket. Ezeket fel kell fedezzük és változtatnunk kell rajtuk. Annak érdekében, hogy jelentős tartalékokat halmozzunk fel Életerőnkből, nem elég lelkes, rövidtávú terveket szőni, mivel sokszor az alapoktól kezdve kell változtatnunk szokásainkon. Csak mélyreható megértéssel és szívből jövő elhatározással tudunk olyan életmódot kialakítani, amely biztosítja a fejlődésünkhöz szükséges alapot.
Néhány tanács eleinte lemondásnak vagy megszorításnak tűnhet, a Gu Jing módszereit alkalmazva azonban hamar tapasztalhatjuk az Életerő felhalmozódását, fiatalos erőnk visszanyerését, szeretetteljes energiánk növekedését, tettvágyunk megszilárdulását. Mindezek örömmel és boldogsággal fognak eltölteni, így a lemondás már nem lesz lemondás és a különböző megszorítások is természetesen, maguktól fognak kialakulni. Ha bizonyos tanácsok betartása kellemetlenséggel jár és erőltetett, akkor megértésünk nem volt helyes. A tanácsokat használjuk könnyedén és természetesen. Az újonnan kialakított életmódunkat szerényen és csendesen vezessük be életünkbe, felemelve ezzel környezetünket. Figyelmünket összpontosítsuk a felhalmozódó Életerőre, amely összehasonlíthatatlan módon növeli örömünket az életben.
Bölcsen gyűjtsük be mások tapasztalatát az Életerő megtartásáról, és adjunk tanácsok azoknak, akik szintén szeretnének több Életerőhöz jutni. Bár lényegében kell megváltoztassuk életvezetésünket, mégis tegyük mindezt fokozatosan és alázatosan. Végig tartsuk szem előtt, hogy a Jing a Három Kincs egyike, nélküle minden törekvésünk megalapozatlannál válik. Használjuk a rugalmasság és keménység elvét, amelyről szintén olvashatunk a Honlapon. Tanulmányozzuk a fenti 12 témával kapcsolatos szakirodalmat, oktatóink és Mesterünk tanácsait, és vizsgáljuk meg őszintén eddigi élettapasztalatainkat. Mindezt összegezve alakítsuk ki tudatos életvezetésünket.

2. Qi – Míg a Jing esetén egy kipihent jó minőségű alapról beszélünk, addig a Qi és az érzelmek esetében inkább mennyiségre törekszünk a minőség helyett. Ha a test nyugodt és erős, de a Szív fel van zilálva, vagy éppen nagyon boldog, akkor kitűnő alapjaink vannak a meditációhoz. Ám ügyeljünk arra, hogy a következő Kincs, azaz a Shen ne maradjon alul erejében a Qi-hez képest. Ha a Qit tekintjük járműnek, akkor Shen nélkül úttalan utakon leszünk kénytelen bolyongani, természetesen eredmény nélkül. Így ha a Shen azaz a céltudatosságunk, a belső ideánk erős, akkor még a fokozott érzelmi állapot is segíteni fog gyakorlásunkban. Azt, hogy a Shen-ünk, valóban erősebb mint a Qin-k, mindig alapos és elfogulatlan hozzáállással vizsgáljuk meg.

3. Shen – Ez adja meg a meditációnk irányát. Lehet motiváció és inspiráció is, azaz a szenvedés megszüntetése, vagy pozitív tulajdonságok kialakítása. Mindig tisztában kell legyünk a gyakorlásunk törekvésével, melyet ha lehet minden nap szilárdítsunk meg. Túl sok a gondolat a tudatunkban és túl sok a zavaró érzelem. Csak rendszeres megerősítéssel lehet kiemelni a valóban hasznos gondolatokat tudatunk forgatagából.

„A Qi olyan mint a fa gyökere, a Jing a fa törzse. Ha az ember képes szilárdan tárolni a Qit, és őrizni a Jinget, akkor el fogja érni a hosszú életet.” – ha a gyökér nem elég mély, akkor könnyű lesz kihúzni, ha pedig a törzs nem elég erős, akkor ki fog dőlni. A gyakorlónak összpontosítania kell a szívét, táplálnia a Qit, és képesnek kell lennie szabályozni a személyiségét és megszüntetni a születés utáni jellemvonásokat. Ez lehetővé teszi az Eredendő (Yuan) Shennek a kibontakozást és táplálását, valamint Szellemi síkokra való emelkedését, a Jing összegyűjtésének képességét illetve Xianakkel való kapcsolatteremtést. Az Eredendő Szellem művelésének három követelménye van:

Értékeld és gyakorlod az erényt!
Értsd meg és szabályozd a gyakorlás módszereit!
Legyenek magasabb szintű tanítóid, és vegyél tőlük útmutatásokat!
Tedd ezt azért, mert a test és Szellem kapcsolata olyan, mit az ember és otthona.”

A teljes őszinteség kialakítása
A teljes őszinteség kialakítását először önmagunk felé kell elkezdeni. Ha magunkkal nem vagyunk őszinték, másokkal sem tudunk azok lenni. Az őszintétlenség fő problémája azonban, hogy a hozott képességeink visszaszorítását eredményezi. Ha a félelmek miatt vagy büszkeségből nem vagyunk hajlandóak felismerni belső folyamatainkat, akkor életünk eseményei nehézkesen fognak alakulni, rendszeresen fognak ismétlődni bizonyos folyamatok, és nem mutatnak kiutat. A valódi őszinteség felébreszti belső értékeinket, amelyek utat nyitnak az önmegvalósítás felé. Belső értékeink nélkül lehetetlen a szellemi fejlődés, és messze kerülünk saját Utunktól. Az Égiek nem tudják kifejteni védelmüket és támogatásukat, ami magányossá és szomorúvá tesz minket. Az Úton való haladásunk első meditációs gyakorlata az önmegadó őszinteség kialakítása.
A gyakorlat során az önmegadásnak olyan formáját műveljük, amit semmiképpen nem keverjünk össze az önátadással. Az önátadás működésének alapja az áldozat-érzés, amelyben az ember önmagát felszámolva átengedi lénye irányítását egy másik erőnek. Az önmegadásnál azonban megtartjuk tudatosságunkat, mint középpontot, és nyitott kíváncsisággal állunk ahhoz a folyamathoz, amit a gyakorlás alatt tapasztalunk.

Az önmagunk iránti őszinteség kialakításának gyakorlata:
Xiu Zhen Gong 俢真功 – A Valóság Művelésének Gyakorlata
1. Első lépésben vizsgáljuk meg, hogy Három Kincsünk mennyisége és minősége megfelel-e a meditáció elkezdéséhez. Ha nem, pihenjünk, vagy végezzünk gyakorlatokat helyrerakásuk érdekében.

2. Majd üljünk egyenesen egy keményebb párnán, keresztbe tett lábakkal, tenyerünk legyen a térdünkön, úgy, hogy a tenyér közepe ne érjen hozzá. A szemünk helyzetét gyakorlásonként váltakoztassuk, azaz néha csukott szemmel, máskor félig nyitva, ferdén magunk elé nézve. Ha lazán tarjuk félig nyitott helyzetben a szemet, megfigyelhetjük, hogy nem szükséges a pislogás, mert a laza szemhéj nem szorítja el a szem természetes nedvesítését.
Végezzünk néhány mély légzés, és ezzel alakítsunk ki teljes test-tudatosságot. A teljes test-tudatosság azt jelenti, hogy nem csak figyeljük a testünket, hanem, annak minden sejtjével érzékeljük a jelen valónkat. Érezzük a sejteket átjáró életet, de ügylejünk arra, hogy figyelmünk ne szorítkozzon egy-egy érzésre vagy testrészre, hanem egyszerre tapasztaljunk az egész testtel. Ezt az állapotot rögzítsük néhány légzéssel.
Mélyen határozzuk el, hogy a gyakorlat során minden egyes tapasztalásunkhoz őszintén és szeretetteljesen állunk, mivel ezáltal bontakoztathatjuk ki valódi önmagunkat. Ne vegyük túlságosan személyesre a tapasztalásainkat, ám ne is taszítsuk el őket. Rendíthetetlen egyenességgel és mindent átölelő tudatossággal szemléljük a belső folyamatainkat. Örömteli kíváncsisággal várjuk a „belső mozink” filmjét, miközben teljesen átérezzük a teljes testünket, annak minden részét egyszerre.
Ha a tudatunk nagyon zilált, a teljes test tapasztalás előtt néhány percig a légzésünk elmélyítésével és ritmusossá tételével foglakozzunk.
Idővel azt tapasztalhatjuk, hogy a testben való jelen-levés erőltetés mentesen, könnyedén fennmarad, sőt, mintha az tartaná már éberen a figyelmünket. A környezetből jövő ingerek már nem zavarnak, hanem a tudatosság éberségét növelik. ezt az állapotot hívják Egyhegyűségnek.

3. Az Egyhegyűség elérést követően, a tapasztalási terünket terjesszük ki a körülölelő térre. Tegyük ezt is úgy, ahogy a test esetén tettük, azaz nem a tér egy részére figyelünk, hanem a teljes egészére annak minden irányában. A térhez való hozzáállásunk legyen tiszta és egyszerű. A kíváncsiság gyermeki állapotában nyíljunk meg felé, folyamatosan ügyelve 2 folyamatra:

       1- Ne engedjük, hogy a tér valamelyik része, beszűkítse figyelmünket önmagára, azaz ne reagáljunk semmilyen külső ingerre.
       2- A tér figyelése helyett, inkább annak kitöltését, érzékelését valósítsuk meg, miközben folyamatosan tudatában vagyunk a teljes-testtudatosságunknak.

A gyakorlatot eleinte 5-10 percig végezzük, és csak ha már könnyedén meg, végezzük 15-20 percig. Befejezésül rögzítsük tapasztalatainkat, majd dörzsöljük át arcunkat és fülünket.

2. A Szellemi törvények meditációja – A Ming-ek magtapasztalása

Miután a teret könnyedén kitöltve érzékeljük, megfigyelhetjük annak működését. E megfigyelés során lelhetünk rá a 23 Ming-re.

3. A Szellem Önvaló meditációja – A Xing-ek magtapasztalása

A meditálás, mint folyamat teljes beteljesülését, a tudatunk Eredendő Természetének felismerése nyújtja. Ahol is felismerjük a Xingeket, mint az egyedüli valóság 14 oldalát.

Tartalom átvétel