Negatív Érzelmeink

Negatív érzelmek

Mivel a taoizmus tanítása szerint a Dao mindent átjár, és mindenütt jelen van, minden, ami tapasztalható, a Dao megjelenése. Ha együtt haladunk áramlásával, akkor nyugalmat, szeretetet és bölcsességet tapasztalunk. Ha szembefordulunk vele, akkor zavaró érzelmek keletkeznek. Bár a zavaró érzelmeket negatívnak éljük meg, azok is a Dao eszközei.

A magyar kifejezés rámutat, hogy ezek az érzelmek megzavarják állapotunkat, és figyelmeztetnek rá, hogy valamit helytelenül teszünk. Bezárkózva, nem összhangban a világgal nem vesszük észre a Dao leheletfinom tanításait. A Dao kegyessége, hogy a szélsőséges érzelmekkel megzavar minket, felébresztve így a tudatosságunkat.

A taoizmus tanításainak haladóbb szintjein a tanítvány képessé válik az őt érő zavaró hatásokat arra vonatkozó tanításként felismerni, hogy mit tett helytelenül és hogyan állíthatja vissza az összhangot. A kezdő gyakorló azonban bezárkózik gondolataiba és érzelmeibe, amitől ellenségnek látja környezetét, nem képes így tanításnak felfogni a sorsát. Magyarázatokkal és mentségekkel próbálkozik, amivel még megkeseredettebbé teszi állapotát.

Ezért helyezzük kezdetben a hangsúlyt az erények gyakorlására. A belátás és együttérzés rendszeres gyakorlásával akaraterőnket használva, elkerüljük azokat az okokat, amelyek a jövőben további zavaró érzelmeket okoznak. Kezdetben az Öt Változó Állapot öt intelmét tartjuk be, melyek a következők:

  • A Fa Változó Állapotának megértése rávezet minket arra, hogy ne oltsunk ki életet, helyette pedig az együttérző kedvességet gyakoroljuk.
  • A Tűz Változó Állapotának megértése arra tanít minket, hogy ne legyünk büszkék, hanem helyette gyakoroljuk az udvariasságot.
  • A Föld Változó Állapota megtanítja, hogy ne mondjunk valótlant, hanem gyakoroljuk az őszinte beszédet.
  • A Fém Változó Állapota arra tanít, hogy ne vegyük el más tulajdonát, hanem helyette gyakoroljuk az önzetlen felelősségvállalást.
  • A Víz Változó Állapota megmutatja, hogy ne sóvárogjunk, hanem helyette alkalmazzuk az erő és rugalmasság bölcsességét.

Ha megértjük az Öt Változó Állapot tanítását, akkor nem születik meg bennünk az öt zavaró érzelem, melyek:

  • a félelem szülte harag,
  • a mások lekezeléséből születő büszkeség,
  • a belső szegénység szülte sóvárgás,
  • a befogadás hiányából születő irigység, és
  • a kételyekből származó zavarodottság.

Ez az öt állapot megakadályozza, hogy észrevegyük a Daót, így nem tapasztalhatjuk meg annak jóságát.

Liu Yiming így fogalmaz

„Ha valaki kezelni tudja önmagát és képes önfegyelmet gyakorolni, ha felhagy a rugalmatlansággal és hajlékonnyá válik, ha elsöpri a dühöt, a neheztelést és felhagy a veszekedéssel, ha gyengéd, hallgatag természetté változtatja át az agresszív és erőszakos természetet, ha koncentrálja az energiát és rugalmassá teszi azt, ha kiüríti a tudatot és ápolja a Szellemet, ha önfeláldozóvá és személytelenné válik, és nem tesz különbséget önmaga és mások között, ha úgy néz valaki testére, mintha nem lenne teste, és úgy néz valaki tudatára, mintha nem lenne tudata, ha nem különböztet meg és tudálékoskodik, ha üres és nyitott marad, akkor az ilyen ember halott fa, mely nem kap lángra, és hideg hamu, mely melegítésre sem izzik fel.”

Tartalom átvétel