Taoista Tanítások

Tiszteletreméltó Lao Ce, a taoizmus megalapítója, több, mint 2500 évvel ezelőtt fektette le a mostani taoizmus alapjait. Azonban már előtte is léteztek azok a tanítások, amelyeket ő is felhasznált. Az évezredek során sok irányzata és még több iskolája kialakult ennek a gazdag hagyománynak. Ennek egyrészt az idő az oka, másrészt az, hogy a taoizmus gyökerei az ősi sámán vallásban, azaz a Wu sámánok hagyományaiból indulnak.
Ha megvizsgáljuk mivel foglalkoztak az Ókorban a Wu sámánok, akkor azt láthatjuk, hogy a mai napig ezekkel a tevékenységekkel foglalkozik a taoizmus.

 1. Mennyekkel való kapcsolat
  A Wu-pap feladata az volt, hogy ki tudjon lépni a testéből, és elutazzon az Istenségekhez és kérdéseket tegyen fel. Ezeket általában révület útján tette. A Wu-papok eszköze ehhez egy spirális pályán haladó tánc a Yu Lépései.
 2. Jövendölés tanácsadással
  A jövendölés az esemény, az idő és a hely meghatározása. Hogyan jövendöltek?
    a. Asztrológiával
    b. Jósló csontok segítségével
    c. Jóslás higannyal
    d. Cickafarkkóróval
    e. Vízzel
    f. Jóslás transzban
 3. Földistenségekkel való kapcsolatteremtés
 4. Jelek fejtése
    a. Álomfejtés
    b. A különleges történések megfejtése
 5. Kísértetek vagy guik elűzése
 6. A gyermekáldás elősegítése
 7. Szerencsehozás vállalkozásokhoz, hadviseléshez
 8. A Feng Shui
 9. Gyógyítás
 10. Természet erőinek befolyásolása
 11. Halottak tudatának átvezetése
 12. A megölt állat tudatának kiengesztelése

Ezeket a tevékenységeket a mai napig, szinte mindenki folytatja a Földön, különböző eszközökkel. Kortól és kultúrától függően csupán a hangsúlyban vannak eltérések. Egy mezőgazdasággal foglalkozó ember számára természetes, hogy komolyabban foglalkozik a Föld erőivel; egy városi hivatali munkás inkább az égi erőkkel veszi fel a kapcsolatot; míg egy szerzetes más dimenziókból szerez tanításokat.
A modern kor emberének is más és más tűnik fontosnak. Mivel technikai fejlettségünk sok lehetőséget biztosít, amit néhány évszázaddal ezelőtt nehezen tudtak biztosítani, mint élelmezés, ruházkodás, könyvek beszerzése, zenék rögzítése és kommunikáció, ezért másra helyezzük a hangsúlyt. Rengeteg időnket felemészti környezetünk szinten tartása, és mivel szellemünket alig használjuk, felébred tudatunk megismerésének vágya. Érzelmi és testi szükségleteink igen sokszor eltompítják tudatunkat, mégis egyre többször úgy érezhetjük, hogy mindezeket nem kívül, hanem magunkban kell megoldanunk.

A wudangi Taizipo kolostorban élő Méhecske halhatatlan szerint nem attól válik valaki a Tao követőjévé, hogy olyan ruhában jár, olyan szavakat használ, hanem, mert szívében hordozza a Taót. Ez a kijelentése is azt mutatja számunkra, hogy a Taót követni nem más, mint felfedezni azt a lényünkben. Ezzel az új dimenzióval az ókori Wu sámánok tevékenységeit átfogó és azt megértető új gyakorlatrendszer alakult ki. Azaz nem csak felhasználjuk a Tao áldását egyéni és közösségi célok érdekében, hanem egyenesen a Taóval való egybeolvadás lett a fő idea. Emellett természetesen megmaradt a Tao jótékony hatásainak felhasználása. Akik a Tao időtlen és formától mentes értékeit kutatják, nagyrészt a Teljes Valóság, a Quanzhen irányzatba tömörültek. Ennek az iskolának a megalapítója és mesterei:

Lü Dongbin呂洞賓 (i.sz.796-ban alapította) (más nevei: Lü Shunyang, Lü Yen) - Cui Xifan tanítványa

Ezt követően két hagyomány alakult ki:
1. Longmen龍門 - a Sárkány Kapu Irányzat, más néven Beiquanzhen - Északi Teljes Valóság Iskola, vagy Északi Iskola (Beizong 北宗), amit a Hét Tökéletesedett irányított
Alapítójuk: Wang Chongyang王重陽 (Wang Zhe, vagy Wang Zhongfu) (1123 /1112/–1170) és amiből kialakult az Aranyvirág Mozgalom; és Chén Xīyí 陳希夷 (Chén Tuán 陳摶 ) az Ég Előtti Határtalan Iskola (Xiantianwujimen) vagy Ég Előtti Menny Útja (Xian Tian Dao) megalapítója.

 Wang Chongyang

 Chén Xīyí

2. Zeyang紫陽 - Bíbor Yang Irányzat, más néven Nanquanzhen - Déli Teljes Valóság Iskola, vagy Déli Iskola (Nanzong 南宗), amit az Öt Pátriárka vezetett
Alapítójuk: Liu Haichan 劉海蟾 (Liu Cao) és tanítványa Zhang Boduan (983 – 1082 vagy 987-1082) (Pingshu 平叔, Ziyang 紫陽)

 Liu Haichan

 Zhang Boduan

Azoktól a taoistáktól eltérően, akik főként külső eszközökkel hatottak a jelenségekre, nem külső, hanem Belső Út művelőinek, gyakran Belső Alkimistáknak nevezik őket. A világszerte elterjedt a taoista gyakorlók közül nem mindenki gyakorolja ennek az útnak a módszereit. A Belső Alkímia gyakorlásával megismerjük a minket és környezetünket alakító erőket. Ez nagy felelősséget jelent, amivel nem mindenki birkózik meg. Az út során megismerkedünk a negatív befolyásoló erőkkel is, és a tudatunkban elraktározott félelmekkel, frusztrációkkal és egyéb nem kívánatos dolgokkal. Csak azok tudnak a Belső Alkímia útján haladni, akik nem hoznak létre akadályt a belső negativitásaikból, megtartják nyugalmukat és stabilitásukat és képesek felismerni ezek működését, valamint rendelkeznek elegendő akaraterővel, hogy elkerüljék azokat. Nem torpannak meg sem belső, sem külső támadások hatására, hanem kitartanak a Tao elvei mellett. A Tao elvei egy bezárkózott ember számára, igen nehezek, mivel a Teresség és Fényesség – mint a Tao két aspektusa, csak akkor áldják meg életünket, ha mi magunk sok Teret és Fényt varázsolunk életünkbe. Az egoizmust, mint a tudatot beszűkítő tulajdonságot, ami során csak a teljességünk egy kicsiny részével azonosítjuk magunkat, alkalomtól függően csak egy-egy szereppel, a Tao elkerüli.

Az Út és az Erény az a jól ismert kifejezés, amelynek mély megismerése megmutatja számunkra egyrészt a Tao működését, azaz az utat, másrészt konkrétan megtanítja, hogy mit tegyünk annak elérése érdekében, azaz az Erényeket. A Taót legkönnyebben úgy ismerhetjük meg, hogy felfedezzük magunkban. Önmagunk kutatása során azonban meg kell értsük, hogy tudatunkat vizsgálva annak két fajta természetét ismerhetjük meg. Az Emberi, vagy Ég Utáni Természetet, vagy az Eredendő, vagy Ég Előtti Természetünket. Hogy lehetséges az, hogy a tudatnak két fajta természete van? Mindez természetesen csak relatív szinten tapasztalhatjuk. Tudatunk időtlen-idők óta létezik. Ennek egyetlen oka van, hogy természete megegyezik a Tao természetével, örök és elpusztíthatatlan. Éppen ezért, mivel tudja magáról, hogy elpusztíthatatlan, képes belefeledkezni világi játékokba. Ez ahhoz hasonló, amikor szabad emberként elkezdünk sakkozni, és rövid időn belül a teljes tapasztalási terünket egy-egy bábu mozgására szűkítjük le. Ha ezt a bábut sérelem éri, mi is sérelmet tapasztalunk. Ez a beszűkülés és azonosulás a teljesség egy kis részével az egoizmus folyamata. Ha ehhez a beszűküléshez hosszú időn át makacsul kötődünk, kialakulnak az elmék, azaz az egoizmusunk szerepei. Ezek az elmék együtt alkotják az Emberi Természetünket.
A két természetünk alapos megkülönböztetése dönti el, hogy milyen eredménnyel jár önmagunk kutatása. Minél inkább az Emberi Természetünket kutatjuk, csupán világi bölcsességet gyűjtünk, ami nem tartalmazza a valódi nyugalmat, szeretetet és bölcsességet. Még ha fel is ismerünk pozitív dolgokat, mindezek múlandóak. Csak az Eredendő Természetünk kutatása visz minket közelebb a Taóhoz. Eredendő Természetünk kínai kifejezése a Xing, míg az Emberi Természetünk a Xin, ami Szívet, vagy érző lelket jelent. Míg az előbbit megismerni, addig az utóbbit művelni kell. A megismeréshez az Út szolgál, a műveléshez az Éggel összhangban működő Erény. A Xing megismerésekor az Ég Előtti törvényekkel találkozunk, ezek a Haók, az Ég Utáni Természetünk megismerésekor a Mingeket, a világot irányító törvényeket ismerjük meg. Az Öt Hao tizennégy tulajdonsága és a Ming huszonhárom tulajdonsága közül mindenki mást és mást kapott meg aktívnak. Ez az egyik oka a szellemi különbségeinknek. Hogy pontosan milyen Xingek és Mingek léteznek és ebből kinek, melyik adatott meg, azt meditációs elvonulásokon ismerhetjük meg.

Összefoglalva: az Út és Erény kifejezésben a Belső Alkimista számára az Út a saját tudata Eredendő Természetének megismerését célozza, míg az Erény a Tao Ég Utáni törvényei, azaz Mingek megértése szerinti életet mutatja meg számunkra. Attól függően, hogy ki mennyire képes megváltoztatni szemléletét az Eredendő Természetének megértése alapján, és mennyire tudja természetesen és könnyedén gyakorolni az Erényeket, válik valaki egyre jobban a Tao követőjévé. Akinek már ezen törvények jelentik az egyedüli valóságot, ő a teljes megvalósított halhatatlan.