Wang Chongyang az Eredendő Természetről

"A taoista ösvény nem más, mint a magunkra ébredés és a megismerés ösvénye. Azok, akik rajta járnak, az igazsághoz térnek vissza. Az ösvényen csak lépésenként lehet előbbre jutni. Képzésetek során ezért szakaszonként fogtok előrehaladni, a könnyebb gyakorlatoktól juttok el a nehezebbek felé. Aki a Tao művelésére törekszik, először eredendő természetét kell meglelnie. Az eredendő természet pedig a dolgok eredeti állapota, azaz a „Korábbi Ég”.

Addig kell művelnetek eredendő természeteteket, amíg az zavartalan és ragyogó nem lesz, mert ha eredendő természetünket nem műveljük, érzéseink elvadulnak. A szabadjára engedett érzések pedig olyanok, mint a tigrisek vagy sárkányok. Ha nem tudjátok megszelídíteni ezeket az állatokat bensőtökben, hogyan válhatnátok eggyé az ürességgel?

A Tao forma nélküli. Meg kell válnotok egótoktól, mert az ego a forma és a kötődés forrása. Meg kell tanulnotok, miként fékezhetitek meg a tigrist és a sárkányt, és miként szelídíthetitek meg a majmot és a vadlovat. A vad elme olyan, mint egy majom. Folyamatosan tőrbe csal benneteket, miközben elhiteti veletek, hogy a mulandó a valós. Az önös szándékok olyanok, mint a vadlovak. Elvonnak az eredendő természet tisztaságától és csöndjétől. Ha nem szelídítitek meg a bennetek élő vadlovat és a pajkos majmot, nem érthetitek meg a Föld és az Ég titkait, a Yin és a Yang egyensúlyát, valamint a világegyetemet mozgásban tartó nyugalom erejét.

A szabályszerű ösvény az elmúlásé; a szabálytalan ösvény a halhatatlanságé. A Taóval való egyesülés nem más, mint a szív megszabadítása a vágyaktól és a gondolatoktól, s az üresség állapotában való létezés. Értelmünkkel nem foghatjuk fel a Taót. Közvetlenül a szív által kell megtapasztalni azt."

Wang Chongyang

 

Az idézet forrása

Eva Wong: A hét taoista mester (Libruna, Budapest, 2005), 44-45. oldal.