Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

A Weblapon található valamennyi dokumentum, szöveg, kép, megjelölés, stb. a Magyar Taoista Egyház , illetve harmadik személyek szellemi alkotása, és így csak jogszabályi korlátok között használható fel.
A Magyar Taoista Egyház hozzájárul a Weblapon ingyenesen közzétett saját szellemi alkotásainak átvételéhez, ha az átvevő a www.dao.hu domaint (a webcímre mutató linket) mint forrást feltünteti. Offline médiumban a forrásmegjelölésnek tartalmaznia kell a webcímet. Amennyiben a szövegformátumú és multimédiás (hang, képek, szoftver, stb.) információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedélyhez kötött, ez az engedély semmisnek nyilvánítja a fent említett általános érvényű engedélyt és világosan közli az esetleges használati korlátozásokat.
A Weblapon közzétett harmadik személyekhez (azaz a Magyar Taoista Egyházon kívüli harmadik félhez) fűződő szellemi alkotásokat bármilyen formában felhasználni (ideértve az idézést is) csak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban szabad. A törvényben meghatározott szabad felhasználás esetén kívül harmadik személyek szellemi alkotásait csak a szerző hozzájárulásával lehet közzétenni. A Weblapon közzétett harmadik fél általi publikációknál mindig feltüntetjük a forrást, illetve a szerzőt, így Ön, ha engedélyt szeretne kérni a közzétételre, könnyedén felveheti a jogtulajdonossal a kapcsolatot.A Weblapon közzétett, az Magyar Taoista Egyház szellemi tulajdonát képező, illetve jogszerű használatában álló valamennyi védjegy, logo, szlogen és egyéb megjelölés a törvény védelme alatt áll.