A Gyakorlás Alapelvei

"Az alacsony- és magasrendű meghatározása, a szintek közötti átmenet kérdése sokszor vita tárgya, akárcsak az, hogy a szellemi tanulmányok nem egyformák. Ha valami vágyból származik, a vágy kielégítése után maga a vágy megszűnik. Ami születésnek és halálnak alávetett, az nem örök. Ha valamit meg tudunk változtatni, akkor az szintén a változás és mulandóság szférájába tartozik. A legmagasabbrendű tanítás a változás körébe tartozó dolgok köre fölött van. Ez a mindent átható, örök igazság. Nem változik, hanem ez a természet, az egész univerzum, valamint az egyén szellemiségének legvégső lényege." - Ni Meste