A taoista tanítások elsajátítása

Ég, Föld és jómagam együtt élünk, minden dologgal egy vagyok.
A nap feléhez közel, amikor a felhők vékonyak és a szellő könnyed,
A folyó mentén kószálok, elhaladok a füzek és a virágzó fák mellett.
Hétköznapi emberek nem értik az örömömet.
Halak ugrálnak a vízben,
Emberek nyüzsögnek a piactéren,
Nem tudva hogyan cselekedjenek jótetteket és hogyan hozzanak létre erényt,
Megkeményítik a szívüket és sértődéseket hoznak létre.
Hegynyi magasan összehordott arany és ezüst
Mind eltűnik amikor becsukod a szemed.
Üres kézzel nézel az ítélethozatal elé.

A taoista tanítások elsajátítása három lépésben történik:
1. Az első a Kisebbik Ösvény, amelyet  az Egészség módszerének is neveznek;
2. a második a Középső Ösvény, vagy Hosszú Élet Művészete;
3. a harmadik pedig a Hatalmas Ösvény, a Halhatatlanság Művészete.

A tanítványnak ezen a három ösvényen, ebben a sorrendben kell végighaladnia. A három tanítás keverése zűrzavart, később kételyeket eredményez.
A Kisebbik Ösvényen haladva, és tanulmányozva annak módszerét, megérthetjük, hogy ez nem csak az alapokat fekteti le, és egészségünket erősíti meg, hanem betekintést nyerhetünk a másik két ösvény tanításába is. Ennek okát Livia Kohn a következőképpen magyarázza:

„Az Élet az Eredendő Természet hordozója, ezért jó Élete kell, hogy legyen valakinek. Azaz egy egészséges, jól működő testre van szüksége, ami alapként szolgál az Eredendő Természet kereséséhez. Zhang felismerte, hogy a legtöbb ember ismeri a nemcselekvés fontosságát, viszont nem érti, hogy a nemcselekvés gyakorlásához alapként a testi cselekvésre van szükség. Liu Yiming 劉一明 (1733—1821), a Qing kori Mester és tudós a Wuzhen zhizhi 悟真直指 (Közvetlen útmutatások A valóság megértéséhez) című művében ezt a következőképpen magyarázza:

"Az Arany Elixír útján ki kell fejleszteni a cselekvést, hogy vissza tudjunk térni az Őseredendőhöz, és művelni tudjuk az Élet kincsét. Mihelyt megszerzi valaki az Élet kincsét és olyannyira megszilárdítja azt, hogy már nem változik, akkor képes lesz őrizni az Egyet és össze fog tudni olvadni a nemcselekvés útjával. Ily módon megszerzi az Igaz Természetet és eléri a legmagasabb Daót."

Az Élet művelése jön tehát először, és az Eredendő Természetet később, magasabb szinten valósítják meg. Mivel az Eredendő Természet művelése során gyakorolt nemcselekvés a legmagasabb szint, ezért cselekvésre kell alapozni, ami a konkrét testi művelést jelenti. Ezen alap nélkül a legmagasabb Dao elérése sem lesz lehetséges.
Az Élet módszerei viszonylag könnyen érthetőek és követhetőek, ezzel szemben Zhang szerint az Eredendő Természet útja rejtélyesebb és nehezebben felfogható. Ezért is könnyebb az átalakítási folyamatot az Élet művelésével kezdeni. A valóság megértésében így ír:

"Mind az „üres tudatnak” [amit az Eredendő Természet művelésével érnek el], mind a „tele hasnak” [az Élet művelésének] mélységes jelentése van. Az üres tudat a Szívtudat egyértelmű felismerését teszi szükségessé. Talán jobb a Higany művelésével [a gyakorlati alkímiával, a Jing és a Qi testi művelésével] kezdeni, hogy elérd a tele hasat (19. fejezet)."

Dong Dening 董德寧, a Qing-dinasztiabeli taoista is hasonló magyarázatot ad A valóság megértéséhez írt szövegmagyarázatában: az üres tudat az Eredendő Természet helyes felismerésén alapszik, és a vízen tükröződő holdfényhez hasonlítja, amit szintén nehéz megszerezni. Tehát ahelyett, hogy a lehetetlent próbálná meg elérni valaki, először jobb a tele has felé törekedni, azaz a Jing és Qi művelésével foglalkozni. Ebben a kérdésben tehát egyetértenek a Mesterek: a tanítványnak először a Jinget és Qit kell művelnie, hogy megszilárdítsa az Elixírt a testében, és csak utána kell a tudat finomítása felé fordulnia, hogy felismerje igazi Alap Természetét.
Az Élet és Eredendő Természet művelése azonban bensőséges kapcsolatban áll egymással és nem lehet elválasztani őket. Az Élet útja az alap, míg az Eredendő Természet útja a cél. A kettő viszont együtt jár, és a praktikus, fizikai síkon gyakorolt Élet művelése a szellemi szinten az Élet Eredendő Természet művelésétől függ. Az Élet művelése csak akkor lehet sikeres, ha valaki figyelmen kívül hagyja a társadalmi státuszt és hasznot, korlátozza vágyait és másokkal együttműködve erkölcsi jóságot gyakorol. Mindez egy nyugodt tudatállapothoz és harmonikus belső Qi áramláshoz fog vezetni, továbbá teljes belső biológiai összhanghoz, ami alapvetően szükséges az Elixír kialakításához. Világos tehát, hogy tudati összpontosítás, a gondolatok teljes elnyugtatása és egy mélységesen békés tudatállapot létrehozása a kulcs az Eredendő Természet műveléséhez, csakúgy, mint az Élet művelésének megalapozásához is.”

Belátható, hogy a makrokozmosz és mikrokozmosz egysége miatt bármilyen szinten is kutatjuk az ösvényt, ugyanazt a teljességet elérhetjük. A megvalósítás során mégis sorrendben sajátítsuk el a módszereket. A magasabb szintű tanítások igen vonzóak, ám megfelelő alapok nélkül csak rövid időre tapasztalhatjuk érdemeiket. Többször találkozhattunk azzal, hogy a kellemesnek hitt felsőbb tanítások értelmezései szentimentális megértéseket eredményeztek és ahelyett, hogy felszabadítanák a Tudatot az őt korlátozó egoizmusunk alól, csupán egy újabb kreált én-világba sodorják azt. Annak érdekében, hogy a mesterek elkerüljék, e még több elmét létrehozó folyamatot, felületes tanulmányozással nem érthető, szimbolikus nyelvezetet használva adták át tudásokat. Bárki, aki a Belső Alkímiával kezd foglalkozni, először a Kisebb Ösvény módszereit leíró írásokat kell tanulmányoznia, majd alapvető Neidan módszereket kell elsajátítania. Ezután attól függően, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, jó, ha egy útmutató mester segítségét kéri. Azoknak, akiknek erre nincs lehetőségük, még alaposabban kell kutatniuk a Kisebbik Ösvény írásait, gyakorlati Qigong és Neidan módszerek leírásait, ám ami a legfontosabb, a visszaigazoló jelek tudományát.

Visszaigazoló jelek tudománya
Ez a tudomány gyakorlatilag egy olyan, a fejlődésünk során jelentkező jeleket leíró rendszer, amely egy térképhez adott úti leíráshoz hasonlítható, amellyel előre felkészülhetünk a jövőbeli eseményekre. Miért van szükség erre? Ennek több oka is van.

  1. A belső fejlődésünk során számtalan tapasztalásunk lehet, amelyek közül nem mindig tudjuk, hogy melyek bírnak meghatározó jelentőséggel. Gyakran fordulnak elő erős, jelentősnek tűnő tapasztalások. Érdekes módon az út kezdetén ezek a legfélrevezetőbbek. A gyakorlás során elméink szívesen gyártanak hatásos állapotokat, ezzel is biztosítva saját létüket. Később amennyire meghatározóak lesznek meditatív tapasztalataink, kezdetben annyira lehetet finomak, Eredendő Természetünk szerénysége, és az, hogy tudatában van saját elpusztíthatatlanságának, magyarázza azt, hogy nem tolakszik élen járni a tapasztalataink között. Ezen finom tapasztalások azért is nehezen felismerhetőek, mert nem annyira konkrétak, mint a hétköznapiak. A tudatunk Eredendő Természete forma nélküli, így tulajdonságai tér- és fényszerűek – konkrét jelzővel nem illethetőek. Mégis tapasztalhatóak, ezért a visszaigazoló jelek tudományának tanulmányozásával felkészülhetünk rájuk.
  2. A Tudatot állandóan sodró gazdag tapasztalás folyam közepette nehéz megtartanunk egy-egy valódi állapotot, még ha biztosak is vagyunk annak különlegességében. Ha a tanítások előre felhívják erre a figyelmünket, majd elmagyarázzák e tapasztalás működését, rögzíthetjük őket. Ezt hívjuk az utólagos Megértés Általi Rögzítésnek.
  3. A megszokásaink és a belső démonaink félrevezető hatásairól is kell, hogy rendelkezzünk tanításokkal. Gyakorlásunk során jelentkezhetnek olyan pozitív, közömbös, illetve negatív tapasztalások, melyek egyike sem szabad, hogy befolyásoljon minket.

- A pozitívnak tűnő tapasztalatok: itt ügyelnünk kell arra, hogy nem mindegy, hogy mit látunk és mit tapasztalunk meditáció közben.  A legtöbb jónak tűnő kép, amit látunk, de nem társul hozzá tér- és fény-élmény, felszabadult boldogság, nem mondható fontos tapasztalásnak, csupán a múltbeli élmények kaotikus felbukkanása ez.
- Közömbös tapasztalatok: néha ezek a legelterelőbbek, főleg olyan állapotban, amikor csalódottak vagyunk világi életünkben és magányosnak érezzük magunkat, ilyenkor szívesen megyünk bele e nihilhez közeli állapotba. Érzékszerveink eltompulásával nem tapasztaljuk negatív állapotainkat és egyfajta megnyugvást érzékelünk. Gyakorlás során ezt legtöbbször a szemünk enyhe feszítésével érjük el, de légzéssel és testtartással is elősegíthetjük ennek a tompaságnak kialakulását. Mivel a teljes felszabadulás és megvalósítás az érzékszervek megnyitását is jelenti, az ilyen betompulás közömbössége feltétlenül elkerülendő.
- Negatívnak tűnő tapasztalatok: az ok-okozat törvénye értelmében, amit egyszer elvetettünk, azt le kell arassuk. Meditációval csupán annyira csökkenthetjük az okozat erejét, hogy tapasztalnom kell azt a kiinduló, negatív állapotot, ami létrehozta azt, de a meditáció erősségétől függően nem fog anyagiasulni. Gyakorlás során ez úgy jelentkezik, hogy ismét tapasztaljuk a kiváltó okot, de ha nem reagálunk rá, nem címkézzük fel semmilyen tulajdonsággal, ezzel semlegesítettük is. ezért, ha a gyakorlás során szorongató képek jelentkeznek, nem foglalkozzunk velük, inkább élvezzük a természetes eltűnésük után jelentkező felszabadultságot.
- Ahogy az előzőkben beláttuk, hogy a tapasztalások nem mindig azok, aminek látszanak, vannak mégis olyanok, amelyek direkt rámutatnak gyakorlásunk minőségére. Ilyen lehet a képek nélkül felbukkanó érzetek, mint például idegesség, szexuális vágy stb., amelyek konkrétan utalhatnak helytelen testtartásra, vagy légzési problémákra. Az ezekkel kapcsolatos konkrét útmutatásokat minden gyakorlásnál figyelembe kell vegyük.
-   Különleges tapasztalatok: legtöbben a különlegese tapasztalatok megszerzését tűzik ki célul, de türelemmel kell legyünk, mert ezek csak a megvalósítás magasabb szintjein jelentkeznek, főleg olyankor, amikor Eredendő Természetünk egyszerűségének és tisztaságának tapasztalása már fontosabb lesz ezeknél. Ilyen különleges tapasztalások lehetnek fényvillanások, halhatatlanok földre szállása, világegyetemek átalakulása, tanításokat közvetítő különböző hangok, és konkrét szövegek megkapása látomások által. Ezek a tapasztalások általában nem személyesek, nem tanácsok párkapcsolati vagy egyéni problémákhoz, hanem a világ működéséről szólnak. Az Égiek ilyen átadást csak erényeiben teljesen tiszta, szívében makulátlan, tetteiben mindenkivel együttérző tanítványon keresztül adják.

I. A Kisebbik Ösvény módszerei

Az egészségünk és életünk hossza nagyrészt az Ég és a Föld működése felé tanúsított magatartásunktól függ. Attól, hogy mennyire vesszük figyelembe az évszakok változásait, az Ég és Föld egymáshoz viszonyított kapcsolatát. Ezekről szól a Sárkány és Tigris tanítása, az Út első lépése a Kisebbik Ösvény. Ez a testben lévő Három Kincs, a Jing, Qi és Shen, táplálása és finomítása. Ide tartoznak azok a testi és Qigong módszerek, amelyek mozgásokkal, légzőgyakorlatokkal és tudati vezetéssel helyreállítják a Három Kincs állapotát, majd a testben felfelé emelve finomítják. Mivel a helyreállítást akadályozza a helytelen életmód, a gyakorlatokkal párhuzamosan ki kell alakítsunk helyes életvezetést, az élet minden területére vonatkozólag. Ezt hívjuk a Három Kincs védelmezésének.

Összefoglalva: testi, azaz Jing szinten, a következők kialakítását kell megtennünk:
1. Helyes étkezés kialakítása – biztosítja a változatos alapanyagok bejuttatását és elkerüli a számunkra károsakat. Megtanítja az időpontok helyes használatát, azaz hogy egy nap, illetve év során mikor mit kell együnk. Ebben irányadó az Öt Változó Állapottal való táplálkozás. Ezzel kapcsolatos tanácsokat lásd az Étkezés menüpont alatt.
2. A Fengshui elvei szerinti környezet elrendezés. Ezzel kapcsolatban kérhetjük szakértő tanácsát, de a leghelyesebb a Fengshui alapjainak oly szintű elsajátítása, ami gyakorlati szinten segíti térrendezésünket. Ebben a Lunarimpex kiadó könyvei és az alábbi honlap alapos segítséget nyújt:

http://www.fengshuitanacsadok.hu

3. Ruházatunk színe és a testhez való idomulása befolyásolja energia keringésünket, az Öt Változó Állapot elmélete és saját változó állapotaink közötti összhang megmutatja milyen színű ruhák megfelelőek számunkra. A következő néhány tanács betartása is elegendő útmutató: kerüljük a szűk, vér- és Qi-keringést akadályozó viseletet, a nagy feliratokat tartalmazó, vagy zavaros energiákat keltő mintákat, az állati és szintetikus eredetű, és az évszakhoz nem illő ruházatot. Helyettük viseljünk egyszerű, harmonikus mintázatú, lenből és gyapjúból készült ruhákat.
4. Helyes testtartás. A legtöbb munkahely nem változatos testtartást igényel. Ilyen esetekben igyekezzünk kialakítani olyan testhelyzeteket, amelyekben a lehető legkevésbé legyen akadályozva a vér- és Qi-keringésünk.

Néhány tanács: ülőmunkát végzők igyekezzenek kemény széken, egyenesen ülni, és gyakran cserélgetni a lábak helyzetét. Még egy kényelmes lábtartást is gyakran változtassunk, ha monitort kell nézzünk, a monitorok középpontja szemmagasság alatt legyen kicsivel, és lehetőleg alacsony sugárzású monitort válasszunk. Gerincünket gyakran csavargassuk és hullámoztassuk jobbra-balra.
Ha álló munkát végzünk, jó, ha egyik lábunk egy boka magasságú, kis emelvényen van, amit könnyedén, házilag elkészíthetünk. Minél gyakrabban cserélgetve pihentessünk ezen egyik, lábunkat. Az ülő és állómunkát végzőknek javasolt egy átlagos munkaidő alatt kétszer, háromszor egy-egy percet előredőlve lógatni a fejet, ügyelve arra, hogy lassan, belégzéssel álljunk fel, elkerülve a hirtelen, vérnyomás leesést.
Ha sokat kell mennünk egy nap során, ne kíméljük a lábunkat a lépcsőktől azzal, hogy mozgólépcsőt használunk. Ha lehet gyakran végezzünk csípőkörzést, és a nehezebb napok után rendszeresen vegyünk lábfürdőt. Ha lábfejünk egészséges, érdemesebb vékonytalpú cipőket használni, ami kezdetben izomlázat eredményezhet, de hamar ráhangolódik. Egyéb esetben érdemesebb minél több szakvéleményt összegyűjtenünk, és anyagiakat nem sajnálva a legalkalmasabb lábbelit használnunk. A nem megfelelő cipővel nem csak lábunk, hanem egész gerincünk és így a szerveink állapota is elromolhat. Mindhárom esetben javasolt a hegymászás, ami a taoista és buddhista világban egyaránt hagyomány.  Még az időseknek is javasolják, hogy legalább évente egyszer megmásszák az Öt Szent hegy egyikét, mondván, hogy így meghosszabbodik az életük. Akik jártak e szent hegyek valamelyikén, láthatják, hogy megmászásuk akár egy teljes napot is igénybe vehet. Tudjuk, hogy felfelé emelkedés során a szív aktívan dolgozik, ezzel segíti a vérkeringést, és az is ismert, hogy felfelé lépéskor a comb belső és hátulsó izmai is dolgoznak, amelyeket vízszintes lépésnél alig használunk. Ez azért lényeges, mert itt található a Yin Sarok Tárolónak nevezett csatorna, amely az alapvető életerőnk egyik tárhelye. Ha az itt levő izomszövetek vastagok és erősek, akkor úgymond nagy tárolóval rendelkezünk, melyben nagy mennyiségű életerőt tárolhatunk el.

5. Nemi élet. Az Életerőnk hordozója férfiak esetén a nemi váladék, nők esetén a menstrum. Szerelemben végzett aktusban e két hordozóból kiemelkedik az Életerő, így egyikük sem veszít belőle. Csupán testi vágy szülte aktusnál azonban a testből kiáramló folyadékokkal Jinget is veszítünk. Mindaddig, míg a tanítvány nem képes kiemelni e két hordozóból az Életerőt, a nemi váladékok kiáramlását csökkentsük egy egészséges szintre. Ha ezt sikerült elérnünk, sajátítsuk el a Szarvas gyakorlat, vagy Nagy Felhúzásként is ismert gyakorlatot, amelynek külön női és férfi változata is van. Ezeket a gyakorlatokat a Lunarimpex kiadó alábbi könyveiben találhatjuk. Mantak Chia és Maneewan Chia: Gyógyító szerelem, Mantak Chia és Doug Carlton Abrams: Multiorgazmusos férfi, Mantak Chia és Michael Winn: Taoista szerelmi titkok, Mantak Chia és William U. Wei: Szerelmi reflexológia. Továbbá a Bioenergetic kiadó gondozásában megjelent, Chian Zettnersan: A tao hálószobatitkai című könyvben; valamint T. Chang: Az öngyógyítás teljes rendszere című munkájában.
6. Negatív érzelmi állapotok elkerülése. Azok, akik eredményeket szeretnének elérni a Taón való haladásban, már kezdetben erős elhatározással kell rendelkezzenek. Csak ilyen erős elhatározással lesz képes az ember elkerülni a szélsőséges negatív gondolatokat és érzelmeket. Az alapvető zavaró  állapotok elkerülésen természetesen nem valósítható meg csupán akarattal. Ezt csak a megvalósítás magasabb szintjein tehetjük meg. Most, a Taóra lépés kezdetén, a kimagasló, ritkábban felbukkanó szélsőségeket kerüljük el. Ezzel kapcsolatosan az Erények menüpont alatt találunk tanácsokat.

Röviden összefoglalva:
1. Megfigyeléssel, és szövegek tanulmányozással értsük meg a szélsőséges állapotok károsító hatásait.
2. Együttérzés gyakorlásával, mások helyzetének megismerésével értsük meg, hogy az emberek nem azért tesznek negatív dolgokat, mert boldogok, hanem elkeseredettségükben, ahogy mi is.
3. Vigyünk véghez erényes tetteket, ügyelve arra, hogy a viszonzás elvárásának démona ne jelenhessen meg. Tegyük mindezt szeretetben és örömben.

Ezek az Erény gyakorlásának alacsonyabb szintjei, mert még nem tudjuk elkerülni az elvárások és igazságérzetek okozta kavalkádot. Később, amikor megtapasztaljuk az Azonosságot köztünk és minden lény között, képesek leszünk teljes szeretettel gondolni az emberek Lényegiségére, és együttérzést gyakorolni tetteikkel. Ezt a szintet azonban csak akkor érhetjük el, ha elértük tudatunk Eredendő Természetét, ezzel megvalósítva Tudatunk Békéjét, Megingathatatlanságát, Szeretetét és Bölcsességét.

Nemi vágy

"Ahhoz, hogy így tudj gyakorolni el kell fognod a Sárkányt (Víz) és a Tigrist (Tűz). Ha nem tudod elkapni a Sárkányt (azaz művelni a szexuális Lényegiséget), akkor nem tudod elérni a Xian szintjét (azaz a szellemi megvalósítást). A Sárkány nagyon ingerlékeny és sok zavart okoz, viszont ha csapdába ejted, akkor az eső eláll és a felhők eltűnnek. Miután elkapod, a Sárkány Gyöngye napról-napra fényesebb lesz."