Egyensúly és harmónia

A taoista idea nem a világtól való elszakadást tűzte ki célul, hanem az Ég és Föld egyensúlyát és harmóniáját. A Taón járva nem csak az Égi törvényeket vesszük figyelembe, hanem a Földieket is. Ennek két oka van. Egyrészt az, hogy az Ég teremtette a Földet, így abban is megtalálhatóak az Égi törvények. Másrészt, bár könnyebb testen kívüli állapotban fejlődni, de amíg a testünkben vagyunk, annak törvényeit is figyelembe kell venni. Ha összhangba kerülünk az Ég és Föld közötti mozgásokkal és átalakulásokkal, és megvalósítjuk köztük a harmóniát, akkor emberi testben egyaránt fejleszthető a Szellemünk és testünk. Az egyensúlyról és harmóniáról a következőt írja Liu Yiming:


Mennydörgés és szél


A mennydörgés vad, intenzív és erős; a szél fokozatos, kiterjedt és lágy. Mikor a szél és a mennydörgés egyesül, akkor vagy a kemény intenzitás veszi körül a lágy szelídséget, vagy a lágy szelídség kemény intenzitást tartalmaz. A lágyság és keménység kiegészítik egymást.
Megfigyelésem alapján arra a következtetésre jutottam, hogy ez nem más, mint a lágyság és keménység kiegyensúlyozott harmonizálásának Tao-ja. Mikor az emberek gyakorolják a Tao-t személyiségük fejlesztésére, hogy megfelelően bánjanak az eseményekkel és a társadalommal, ha mindig kemények, indulatosak és agresszívak, túlságosan türelmetlenek, akkor cselekedeteikből hiányozni fog az állhatatosság, lelkességük eltompul. Máshogy, ha az ember mindig lágy, akkor kétkedni fog, félelemmel teli és hatástalan lesz, és mindig túl gyenge ahhoz, hogy feladatait sikerre vigye. Ez a lágyság haszontalan.
Amennyiben az ember határozott tud lenni döntéseiben, rugalmas a fokozatos gyakorlásban, sietség vagy késlekedés nélkül, agresszivitás vagy gyengeség nélkül; a lágyságot és keménységet kiegyensúlyozva, egyensúlyt és harmóniát elérve, akkor üdvére válik, bárhova megy. Amennyiben ezen a módon tanulmányozzák a Tao-t, végső fokon megértik majd a Tao-t. Amennyiben a Tao-t ezen a módon gyakorolják, végső fokon bizonyára ráébrednek a Tao-ra.
Következésképpen, ahogy egy bölcs által írott klasszikus mondja: „Az egyensúly a világ fő támasza, a harmónia pedig az út, ahol a világ a Tao-ba érkezik. A harmónia és az egyensúly megvalósításával az ég és a föld helyükre kerülnek, a miriád dolgok felnőnek.”
Ím, ez az egyensúly és harmónia fontossága a Tao-ban.