Az Öt Erény

Az Öt Alap és az Öt Dolog külön-külön tartalmazzák az Öt Erényt és az Öt Tolvajt. Az Öt Erény olyan minőségeket képvisel, melyek egyszerre mozdítják elő a társadalom egészséges állapotát és a személyes fejlődést. Az Öt Tolvaj az érzelmek és sóvárgások, melyeket azért neveznek tolvajnak vagy rablónak, mert a kielégítésük meglopja az egyént az Életenergiájától, józan eszétől és benső önállóságától. Ezt a lecsapolást tekintik a testi és tudati hanyatlás okának.

Az Öt Erény megnevezését különböző módokon fordítják le, különféle aspektusait vagy jellemzőit illusztrálva azon minőségeknek, amiket képviselnek:

  1. a jóindulatot az emberiességgel, kedvességgel és együttérzéssel társítják,
  2. az igazságot az igazságossággal és kötelességgel,
  3. az udvariasságot az illemmel és társadalmi keggyel,
  4. végül a tudást vagy bölcsességet a dolgok vizsgálatával és az alapelvek megértésével.

A taoista szövegekben találó hozzáállásokról és cselekedetekről is említést tesznek, úgymint: az emberek szeretete, a társadalmi jólét előmozdítása, alkalmazkodás másokhoz és elméleti, valamint gyakorlati tanulmányok folytatása.

Az ötödik erény, az igazmondás talán a legpontosabban meghatározott minőség a Teljes Valóság taoizmusban. A szót hitként vagy bizalomként lehet lefordítani, de a taoista gyakorlás ezen iskolájában konkrétan az őszinteséggel és igazsággal társítják, és ezt tekintik a központi tulajdonságnak, ami hitelessé teszi az összes többi Erényt. Ezért úgy tekintenek rá, mint ami az egyén belső magját képezi.