Alkímiai szövegek tanulmányozása

Egy szöveg szellemi értékét nem tudjuk megbecsülni, ha ráerőltetünk egy bizonyos nézőpontot, különösen egy olyat, ami egy másik kultúrából származik. Hogy megértsük egy szöveg szellemi jelentését, meg kell adnunk magunkat neki és hagynunk kell, hogy a saját nyelvén szólaljon meg. Egy szövegnek való önmegadás nem pusztán az ítélkezés felhagyását jelenti. Az önmegadáshoz az szükséges, hogy belevessük magunkat a szöveg világába, hogy átöleljen annak jelentése. A szöveg jelentésvilágába való belépéshez meg kell ismernünk filozófiai és történeti hátterét és a szerzők nézeteit. Ha azonban megértettük a szerzők nézetét, a szöveget ki kell szabadítanunk a történeti és filozófiai környezetéből, és úgy kell hallgatnunk, mintha egy bizalmas Tanító lenne. Amikor a szöveg kialakít számunkra egy személyes jelentést, szellemi tanácsadóként fog beszélni. Végül el kell engednünk a szöveg iránti személyes kötődésünket, hogy a szöveg személyes tapasztalásainkon túlra vihessen, és a szellemi tudatosság vidékének vezetőjévé válhasson.